Trang chủ |  Phương châm hoạt động |  Công ty thành viên |  Tuyển dụng |  Liên hệ

   
   
   
   
Thư viện biz-strategy.net được tạo dựng để thu thập tất cả các kiến thức kinh doanh trên toàn thế giới, với mục tiêu mang lại những kỹ năng về bán hàng, marketing, phục vụ khách hàng, quản lý nhân sự… đến toàn thể nhân viên của N.S.B Group những kiến thức sâu rộng & phát triển những kỹ năng kinh doanh của từng cá nhân nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn nữa & góp phần vào sự phát triển chung của N.S.B Group trong tương lai.
Ngoài ra, biz-strategy.net còn là thư viện cho tất cả những ai yêu thích kho tàng kiến thức phát triển kỹ năng cá nhân, hoàn thiện bản thân, toàn điện về kiến thức & tư duy, nhằm sản sinh ra những nhân tài cho sự phát triển & phồn vinh của đất nước Việt Nam.
   
Chi tiết thông tin: www.biz-strategy.net.

 

 
   
  Copyright 2009 by NSB Group. All rights reserved.
Designed & Developed by NSB Group.